Αγιασμός στα Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και Κορεστείων (φωτογραφίες)

Πραγματοποιήθηκε αγιασμός για τη νέα χρονιά στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Μεσοποταμίας και στο Τμήμα Συνοριακής Φύλαξης Κορεστείων

 

 

 

shares