Ευχαριστίες του Μέγα Αρχιμανδρίτη κ. Αγαθάγγελου Σίσκου

“Ευχαριστώ εγκαρδίως όλους τους φίλους και αδελφούς που εξέφρασαν παντοιοτρόπως τις όλως τιμητικές ευχές και τα συγχαρητήρια προς την ταπεινότητά μου.
Παρακαλώ και προσβλέπω στις πολύτιμες προσευχές σας προς στηριγμό στα νέα μου καθήκοντα στη Μεγάλη του Χριστού Εκκλησία.”

shares