Οι ευχαριστίες και η δέσμευση του Πάνου Κεπαπτσόγλου

Ευχαριστώ θερμά τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας (Ε.Ο.Ε.Σ.) “Εύξεινη Πόλη” για την εμπιστοσύνη τους να με αναδείξουν Αντιπρόεδρο Εδαφικής Συνοχής. Μία από τις τέσσερις αντιπροεδρίες που προβλέπονται βάσει του καταστατικού του Ομίλου, με τις εξής αρμοδιότητες: την επαφή με τα μέλη του Ε.Ο.Ε.Σ., τη μέριμνα για την ενημέρωσή τους και την ισότιμη υποστήριξή τους από τον Ε.Ο.Ε.Σ., την είσοδο νέων μελών και την εισήγηση για παρεμβάσεις του Ε.Ο.Ε.Σ. στο πλαίσιο της Εδαφικής Συνοχής.
Αυτή τη στιγμή, ο Ε.Ο.Ε.Σ. “Εύξεινη Πόλη” αριθμεί 44 μέλη από Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία εκ των οποίων 35 είναι Δήμοι και τα υπόλοιπα αυτοδιοικητικοί και πανεπιστημιακοί φορείς.
Δεσμεύομαι να καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε ο Όμιλος να αποκτήσει σύντομα νέα μέλη που θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο στο έργο του, που δεν είναι άλλο από τη Βιώσιμη Ανάπτυξη με τη διαχείριση έργων εδαφικής συνεργασίας.

Αντιπρόεδρος Εδαφικής Συνοχής του Ευρωπαϊκού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας “Εύξεινη Πόλη” αναδείχτηκε ο Πάνος Κεπαπτσόγλου

 

 

shares