Διακοπές ρεύματος σε πολλές περιοχές Δευτέρα και Τρίτη

H ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. καταβάλλει διαρκείς προσπάθειες για τη μεγαλύτερη δυνατή αξιοπιστία των δικτύων και εγκαταστάσεων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και για τη βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης ενέργειας.
Για το λόγο αυτό προγραμματίζει και υλοποιεί καθημερινά έργα συντήρησης, ενίσχυσης ή αναβάθμισης δικτύων, τα οποία απαιτούν προσωρινές διακοπές της ηλεκτροδότησης.
Προκειμένου να προγραμματίσετε τις εργασίες σας και να ελαχιστοποιηθεί η όχλησή σας, στον ακόλουθο πίνακα, μπορείτε να ενημερωθείτε για τις περιοχές και τις ώρες προγραμματισμένων διακοπών ηλεκτροδότησης.
Δευτέρα 25/1/2021 
08:00 ΕΩΣ 11:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΑ LIDL ΚΑΙ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΟΡΕΣΤΟΥ ΜΕ ΑΡΧΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ
11:00 ΕΩΣ 14:00
ΣΤΑ Δ/Δ ΑΣΠΡΟΝΕΡΙΟΥ – ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΛΙΟΚΟΥ – ΚΕΡΑΙΕΣ ΠΡΟΦΗΤΗ ΗΛΙΑ – ΡΑΔΙΟΦΑΡΟΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΥΤΗΣ
01:00 ΕΩΣ 02:30
ΣΤΟ Δ/Δ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΡΑΤΖΕΖΟΥ
Τρίτη 26/1/2021
08:00 ΕΩΣ 09:00 ΚΑΙ ΑΠΟ 13:30 ΕΩΣ 14:30
ΣΤΗΝ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ ΟΙΚΙΑ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΟΛΗ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΣΙΔΟΠΟΥΛΟΥ – Φ/Β ΟΥΜΠΕΡΤΟ ΜΟΔΙΑΝΟ
08:00 ΕΩΣ 14:30
Φ/Β ΣΑΡΑΦΙΔΗ
08:00 EΩΣ 14:30
Φ/Β Υ/Σ 15Χ ΚΑΙ Φ/Β 16Χ
09:00 ΕΩΣ 11:00
ΕΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ – ΤΥΡΟΚΟΜΕΙΟ – ΟΙΚΙΑ ΤΣΑΚΑΡΑ – ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΛΜΑΣΙΔΗ – ΕΠΙΠΛΑ IMAGE – ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ ΜΠΙΖΙΟΥ – ΒΟΥΣΤΑΣΙΟ ΜΙΧΑΙΛΙΔΗ – ΞΥΛΟΥΡΓΕΙΟ ΣΑΡΡΗ – ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ – ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΥ – ΒΙΠΑ ΑΡΓΟΥΣ – ΕΚΘΕΤΗΡΙΟ ΓΟΥΝΑΣ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΟ ΤΖΗΜΑ – ΠΟΙΜΝΙΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΕΔΙΟΥ ΒΟΛΗΣ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΒΙΠΑ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΥΕΒ ΠΟΡΙΑΣ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΑ ΠΟΡΙΑΣ – ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΕΣ ΣΛΗΜΙΣΤΙΝΟΥ – ΞΑΝΘΑΚΟΥ – ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ – ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ – ΠΛΑΤΕΙΑ – ΟΙΚΙΑ ΚΟΣΜΙΔΗ – Ν. ΣΥΝΙΚΙΣΜΟΣ ΠΟΡΙΑΣ – ΕΛΛΑΣ ΜΙΝΚ – ΑΡΔΕΥΤΙΚΟ ΓΙΟΥΡΟΥΚΗ – ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΠΟΡΙΑΣ – ΟΙΚΙΑ ΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ.

shares