Ευχαριστίες του Τριαντάφυλλου Παπαδόπουλου

Με την ολοκλήρωση της θητείας μου ως Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων – Πολεοδομίας & Αξιοποίησης Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου Καστοριάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο κ. Γιάννη Κορεντσίδη για τη δυνατότητα που μου δόθηκε να συνδράμω στον συντονισμό και την οργάνωση του έργου των παραπάνω υπηρεσιών.
Ευχαριστώ όλα τα υπηρεσιακά στελέχη των Δ/νσεων μου και των εμπλεκόμενων υπηρεσιών του Δήμου, τους προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων αλλά και τους Φορείς με τους οποίους συνεργαστήκαμε όλο αυτό το διάστημα, καθώς και τους φίλους μηχανικούς για την ανιδιοτελή προσφορά τους.
Από την αρχή διεκδικήσαμε και εξασφαλίσαμε σημαντικές χρηματοδοτήσεις έργων και προμηθειών με άλλες να αναμένονται, ενώ με μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις βελτιώσαμε την καθημερινότητα των συμπολιτών μας και ταυτόχρονα ωριμάσαμε και διασφαλίσαμε τις απαιτούμενες εγκρίσεις για τη δημοπράτηση έργων. Με τη Δ/νση Πολεοδομίας πετύχαμε την παράταση των χρονοδιαγραμμάτων ολοκλήρωσης μελετών των Γ.Π.Σ. & Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π. και με το Τμήμα Περιουσίας προχωρήσαμε στην κτηματογράφιση των Δημοτικών Ακινήτων στις υπό ένταξη περιοχές και τη διόρθωση πράξεων στις ήδη κτηματογραφημένες.
Προσπαθήσαμε για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια να αποδώσουμε υπό μορφή έργου ανά έτος ό,τι αναλογεί σε κάθε Τοπική Κοινότητα. Ένα εγχείρημα το οποίο έγινε ακόμη δυσκολότερο εν μέσω πανδημίας, στερώντας μας εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό χωρίς τη δυνατότητα αντικατάστασής του. Παρ’ όλα αυτά οι βάσεις μπήκαν.
Με την ευχή να βγούμε αλώβητοι από την πανδημία και την πεποίθηση ότι θα ολοκληρωθούν σημαντικές παρεμβάσεις στο σύνολο του Δήμου μας, θα είμαι δίπλα στο έργο της Δημοτικής Αρχής του Γιάννη Κορεντσίδη και των Αντιδημάρχων. Καλή δύναμη!
Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος

shares