Εθελοντική αιμοδοσία από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και την ΕΛΜΕ Καστοριάς

Εθελοντική αιμοδοσία σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Καστοριάς

shares