Άργος ΟρεστικόΚαστοριά

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού

Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Άργους Ορεστικού δια περιφοράς την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2021 στις 13:00, για τη λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

α/α

ΘΕΜΑ

1

Επικύρωση των πρακτικών της από 29/12/2020 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

2

Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός αρμοδίων οργάνων του Δήμου για το έτος 2021.

3

Ορισμός ελεγκτών για τον τακτικό διαχειριστικό έλεγχο της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

4

Έγκριση ή μη της ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2020.

5

Έγκριση υπογραφής Χάρτας Δικαιωμάτων Αστέγων.

6

Κατάργηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιο εμπόριο).

7

Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου (λαϊκών αγορών).

 

Back to top button