Βόλτα στον χιονισμένο γύρο της λίμνης (φωτογραφίες)

Εικόνες από τον χιονισμένο γύρο λίμνης της Καστοριάς κατά την διάρκεια της “Μήδειας”

Φωτογραφίες: Απόστολος Νάτσης