Καστοριά

«τελευταία ευκαιρία»: Γιατί ψηφίζουμε αρνητικά στη λειτουργία αιολικού σταθμού στην Κλεισούρα (χάρτες)

Σχετικά με την 5η συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής έτους 2021 και συγκεκριμένα στο 6ο Θέμα: Κατάρτιση όρων για την εκμίσθωση τμήματος έκτασης του δημοτικού δάσους Κλεισούρας έκτασης 200 περίπου στρεμμάτων στη θέση «Δούκας», Δήμων Καστοριάς και Αμυνταίου, για την εγκατάσταση και λειτουργία αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Ψηφίζουμε αρνητικά γιατί σύμφωνα με την αρ. 7/21 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΦΑΝ7ΛΨ-ΩΦΥ) σχετικά με τις αδειοδοτήσεις των επενδύσεων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη Δυτική Μακεδονία η οποία μας κοινοποιήθηκε, καλούμαστε ως Δήμος Καστοριάς να συμβάλουμε σ’ αυτή τη δίκαια διεκδίκηση στην οποία το Περιφερειακό Συμβούλιο αποφάσισε κατά πλειοψηφία:
Την διεκδίκηση της αναστολής όλων των διαδικασιών αδειοδότησης και υλοποίησης υποδομών ΑΠΕ μέχρι:
1. Την ολοκλήρωση του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας
2. Την ολοκλήρωση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
3. Τη θεσμοθέτηση του αποφασιστικού ρόλου του Περιφερειακού και Δημοτικών Συμβουλίων σχετικά με τις εγκαταστάσεις Α.Π.Ε. στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας,
4. Τη θεσμοθέτηση αλλαγών και ισχυρών ανταποδοτικών, ώστε η ανάπτυξη των επενδύσεων Α.Π.Ε. στη Δυτική Μακεδονία να συμβάλλει καθοριστικά στο πρασίνισμα της Περιφέρειας και της οικονομίας της, με όρους δημιουργίας θέσεων εργασίας, εισοδήματος και αξιών περιβάλλοντος.
5. Την εξασφάλιση της προτεραιότητας και ενίσχυσης των επενδύσεων ΑΠΕ από τοπικούς επενδυτές.
Επιπλέον, θεωρούμε ότι δεν έγινε καμία επιπλέον διεκδίκηση από την μεριά του Δήμου μας (και συγκεκριμένα τα μέλη της οικονομικής επιτροπής που τοποθετήθηκαν θετικά), για την κατάρτιση τουλάχιστον ευνοϊκότερων όρων εκμίσθωσης της συγκεκριμένης έκτασης του δημοτικού δάσους Κλεισούρας.
Στις ενδεικτικές εικόνες που ακολουθούν αποτυπώνεται το πραγματικό μέγεθος της συγκεκριμένης «βιομηχανικής ζώνης αιολικής ενέργειας», οι περιοχές-κοινότητες που επηρεάζονται περισσότερο, αλλά τίθεται και το ερώτημα πως στις υπόλοιπες αδειοδοτημένες ζώνες ΑΠΕ πλέον θα μπορούμε να πούμε όχι.
Ο ασκός του Αιόλου δυστυχώς άνοιξε κυριολεκτικά και μεταφορικά…. και αν δεν αλλάξουμε πλεύση θα ανακαλύψουμε στο μέλλον ότι το κουτί της Πανδώρας ήταν πιθάρι!
Σάκης Ευαγγέλου
Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Καστοριάς.
Δημοτικός Σύμβουλος «τελευταία ευκαιρία»

Back to top button