Μία θέση στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμία

Την πρόσληψη ενός πολιτικού μηχανικού προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 2μηνη σύμβαση εργασίας, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν απόφοιτοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

  • είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση [email protected]
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση: Αρχοντικό Σαπουντζή, Χριστοπούλου 101, 52100, Καστοριά, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Καστοριάς υπόψιν κ. Βάγιας Κωνσταντίνου (τηλ. επικοινωνίας: 2467088200)

workenter.gr

shares