Καστοριά

Καστοριά: Εγχειρίδιο για την ενσυναίσθηση από τον Βασίλη Κιοσσέ

Εγχειρίδιο για την ενσυναίσθηση στη σχέση επαγγελματία υγείας και ασθενή, που αποτελεί υλικό της εμπειρίας του
Δρ. Βασίλη Κιοσσέ. Ένας οδηγός χρήσης για επαγγελματίες υγείας, όπου παρουσιάζονται παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και πολλά ακόμα. Ένα e-book, χωρισμένο σε 12 κεφάλαια και έκτασης 59 σελίδων υπό την επιμέλεια του Δρ. Βασίλη Κιοσσέ, το οποίο περιλαμβάνει τις βασικές αρχές της ασθενοκεντρικής ιατρικής.

 

Back to top button