Δασικοί χάρτες : Έλεγχος από όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία στον Δήμο Νεστορίου

 

Ο Δήμος Νεστορίου καλεί όλους τους δημότες, καθώς και όσους διαθέτουν ακίνητη περιουσία στα όριά του, να ελέγξουν αν τα ακίνητά τους έχουν συμπεριληφθεί σε περιοχή δασικού ή χορτολιβαδικού χαρακτήρα. Οι εκτάσεις, που χαρακτηρίζονται ως δασικές ή χορτολιβαδικές, εμπίπτουν σε ιδιαίτερο καθεστώς προστασίας, το οποίο επηρεάζει τις χρήσεις γης, αλλά και το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

Ο δασικός χάρτης ολόκληρης της Π.Ε Καστοριάς έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου (https://www.ktimanet.gr/CitizenWebApp/Entrance_Page.aspx).

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Σημείο Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη με έδρα το Γραφείο 9 της Διεύθυνσης Δασών Καστοριάς στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καστοριάς (Ημιώροφος – τηλ. 24670 29707 – Εmail : [email protected]).

Για τον αναρτημένο δασικό χάρτη μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος να υποβάλλει αντιρρήσεις κατά του περιεχομένου αυτού. Η υποβολή των αντιρρήσεων είναι δυνατή μονό ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Κτηματολογίου, με τη συμπλήρωση ειδικής φόρμας.

Η προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων λήγει στις 13 Μαΐου 2021. Για τους κατοίκους εξωτερικού, η καταληκτική ημερομηνία είναι στις 2 Ιουνίου 2021.

 

shares