Δύο συνεδριάσεις αύριο Παρασκευή για το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

Την Παρασκευή 5 Μαρτίου και ώρα 17.00 θα συνέλθει σε τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη το Δ.Σ. του Δήμου Καστοριάς για να συζητήσει και αποφασίσει για τα παρακάτω θέματα:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.        Ανακοινώσεις.
2.        Επικύρωση πρακτικών 3ης και 4ης/2021 συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου
3.        Κατανομή πιστώσεων από τους ΚΑΠ 2021 στις Σχολικές Επιτροπές Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών και την αποζημίωση των Σχολικών Τροχονόμων. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
4.        Αποδοχή παραίτησης – αντικατάσταση τακτικού μέλους της μονομετοχικής «ΜΑΚΕΔΝΟΣ» Α.Ε. του Δήμου Καστοριάς.

-Στη συνέχεια και ώρα 17.30, θα ακολουθήσει συνεδρίαση του Δ.Σ . του Δήμου Καστοριάς, που προκαλείται με αίτημα του 1/3 των μελών του Δ.Σ., η οποία θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, με θέμα:

«Συζήτηση περί της ενδεχόμενης θέσης της εταιρείας ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. σε καθεστώς εξυγίανσης και λήψη απόφασης περί:

α) ορισμού εκπροσώπου του Δήμου Καστοριάς στην Γενική Συνέλευσης της ΜΑΚΕΔΝΟΣ Α.Ε. (άρθρο 12 παρ.2 του καταστατικού) και

β) παροχή ρητής εντολής – κατεύθυνσης στον εκπρόσωπο που θα οριστεί περί σύγκλησης Γενικής Συνέλευσης, λήψη απόφασης περί θέσης της εταιρείας σε εξυγίανση και παροχής ρητών εντολών στο ΔΣ της εταιρείας των όσων αποφασιστούν».

Σημειώνεται ότι, το θέμα διατυπώνεται όπως ακριβώς ζητήθηκε με το αίτημα του 1/3 των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.

 Οι τηλεδιασκέψεις θα πραγματοποιηθούν με χρήση της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr (https://epresence.gov.gr), σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 429/12.03.2020 (Β’ 850), όπως τροποποιήθηκε με την όμοια ΔΙΔΑΔ/Φ.37 Α.1/27/οικ.9413/06.05.2020 (Β’ 1704), καθώς και την 1822/16.03.2020 (ΑΔΑ: ΨΕΚ946ΜΤΛΠ-004) εγκύκλιο του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

shares