Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

Σήμερα Παρασκευή 5 Μαρτίου είναι του Αγίου Αρχελάου και μαρτύρων, Αγίων Ευλαμπίου και Ευλογίου, Αγίου Κόνωνος.
Γιορτάζουν οι Αρχέλαος, Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία, Ευλογούλα, Ευλογίτσα, Κόνων.

shares