Πριν 25 χρόνια: Η συνάντηση αποφοίτων του 1976 του Γυμνασίου Καστοριάς (σειρά φωτογραφιών)

Ιανουάριος 1991 – Συνάντηση Τάξης 1976

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας

     

 

 

 

shares