Θεσσαλονίκη: «Θέλουμε να είμαστε ελεύθερες, όχι γενναίες» – Πορεία για την Ημέρα της Γυναίκας (εικονες-βιντεο)

Μαζική κινητοποίηση από φεμινιστικές συλλογικότητες πραγματοποιείται αυτή την ώρα, στο άγαλμα Βενιζέλου, στη Θεσσαλονίκη απ΄όπου ξεκίνησε πορεία, έπειτα από κάλεσμα από την «Συνελευση Γυναικών 8 Μάρτη», τιμώντας την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων και μέλη της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, καθώς και βρίσκονται στο σημείο διαδηλωτές που καταδικάζουν την χθεσινή σκληρή αστυνομική βία που σημειώθηκε στην γειτονιά της Ν. Σμύρνης, όπως επίσης απαιτούν να μην υπάρξει κανένας νεκρός απεργός πείνας, την ίδια ώρα που η ζωή του Δ. Κουφοντίνα, κρέμεται από μία κλωστή.

Η Συ­νέ­λευ­ση Γυ­ναι­κών 8 Μάρτη, εδώ και σχε­δόν μισό μήνα μέσα από κα­μπά­νια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης ανα­δει­κνύ­ει τις γυ­ναί­κες της πρώ­της γραμ­μής και τα αι­τή­μα­τά τους.

Με κε­ντρι­κό σύν­θη­μα «Η αντι­με­τώ­πι­ση της παν­δη­μί­ας είναι γένος θη­λυ­κού», η ΣΓ8Μ έθεσε ως ση­μείο ανα­φο­ράς της φε­τι­νής 8 Μάρτη τις ερ­γα­ζό­με­νες που στην πλάτη τους σή­κω­σαν το βάρος της παν­δη­μί­ας, τόσο στο σπίτι, όσο και στην δου­λειά.

Πήραν κα­τα­το­πι­στι­κές συ­νε­ντεύ­ξεις με ερ­γα­ζό­με­νες στην υγεία, τα σού­περ μάρ­κετ, την υπη­ρε­σία «Βο­ή­θεια στο Σπίτι», την κα­θα­ριό­τη­τα και τον επι­σι­τι­σμό, οι οποί­ες κοι­νο­ποιού­νται στα­δια­κά στα μέσα κοι­νω­νι­κής δι­κτύ­ω­σης και κυ­ρί­ως στο facebook της Συ­νέ­λευ­σης Γυ­ναι­κών 8 Μάρτη. Ταυ­τό­χρο­να, πραγ­μα­το­ποιούν και πρω­τό­τυ­πες καλ­λι­τε­χνι­κές φω­το­γρα­φί­σεις, εμπνευ­σμέ­νες από την Θεά Κάλι που πα­ρου­σιά­ζε­ται με πολλά, χέρια για να ανα­δεί­ξουν τους πολ­λα­πλούς ρό­λους με τους οποί­ους επι­βα­ρύ­νο­νται οι γυ­ναί­κες.

Σε δηλώσεις της η Γιάννα Γαϊτάνη, μέλος του συντονιστικού της Συνέλευσης Γυναικών, τόνισε μεταξύ άλλων πως ειδικά φέτος «δεν γιορτάζουμε αλλά διεκδικούμε». Η ίδια αναφέρει πως η γυναίκα, λόγω πανδημίας έχει πολλούς περισσότερους ρόλους μέσα στο σπίτι, οι γυναίκες ζουν πολύ περισσότερη βία, καθώς βρίσκεται παραπάνω ώρες με τον κακοποιητή της, καθώς και αντιμετωπίζουν μέτωπο με μέτωπο τον κορωνοιό.

«Τα επαγγέλματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, είναι κατά κύριο λόγο γυναικοκρατούμενα. Το υγειονομικό προσωπικό κατά κύριο λόγο, είναι γυναίκες, ακόμη και οι καθαρίστριες, οι ταμίες στα σούπερ μάρκετ, η φροντίδα στο σπίτι, οι βρεφονηπιακοί και οι εκπαιδευτικοί, σε υψηλά ποσοστά, οι γυναίκες είναι εκεί.

Εμείς ήμασταν αυτές, που έπρεπε να παλέψουμε στην πρώτη γραμμή, και να αγχωθούμε ώστε να μην μεταφέρουμε τον φονικό ιό στα οικεία μας πρόσωπα, καθώς η κυβέρνηση δεν πήρε μέτρα για κανέναν».

Παράλληλα διεκδικούν, μεταξύ άλλων, να παραμείνει η Γενικη Γραμματεία Ισότητας Φυλων και να μην μετατραπεί σε Γενικη γραμματεία Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας Φύλων, αμβλώσεις χωρίς προϋποθέσεις, δηλαδή να μην υπάρχει υποχρεωτική συνεπιμέλεια, καθώς και σεβασμό στους χώρους εργασίας, αλλά και να μην υπάρχει συγκάλυψη της βίας, όπως είθισται να γίνεται.

thesstoday.gr

shares