10 φιλμ με αποδράσεις φυλακών…

La Grande Illusion – 1937

 

 

 

Stalag 17 – 1953

 

 

 

The Great Escape – 1963

 

 

 

Cool Hand Luke – 1967

 

 

 

Papillon – 1973

 

 

 

Midnight Express – 1978

 

 

 

Escape from Alcatraz – 1979

 

 

 

Victory – 1981

 

 

 

The Shawshank Redemption – 1994

 

 

 

The Count of Monte Cristo – 2002

 

apotis4stis5.com

shares