Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Δυτική Μακεδονία: Η πορεία του Ημερήσιου Δείκτη Μολύνσεων του SARS-COV 2 (πίνακες)

Για να έχετε την πλήρη εικόνα του SARS-COV 2 σε όλη τη Δυτική Μακεδονία, ανά περιοχή, βάσει τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων (ΗΔΜ) ανά 14ήμερο και σε αναλογία 100.000 κατοίκων…

Στον ένα πίνακα του 7ημέρου είναι η κατανομή, βάσει τον υψηλότερο ΗΔΜ ανά Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο και στον άλλο φαίνεται και η αυξομείωση της Τάσης που έχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμο ανάμεσα στην 1η και την 7η ημέρα.
Το ίδιο ισχύει και στο 14ήμερο ΗΔΜ, όπου η αυξομείωση της Τάσης που έχει κάθε Περιφερειακή Ενότητα ή Δήμος είναι ανάμεσα στην 1η και την 14η ημέρα αντίστοιχα.
Μην σας κάνουν εντύπωση τα υψηλά ποσοστά γιατί αυτά αφορούν τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων ανά 14ήμερο και σε αναλογία 100.000 κατοίκων και όχι τις μολύνσεις. Η σημασία του έχει να κάνει με την επιθετικότητα ή μη που έχει ο SARS-COV 2 βάσει του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Μάκης Νασιάδης

Back to top button