Δυτική ΜακεδονίαΚαστοριά

Η πορεία του Ημερήσιου Δείκτη Μολύνσεων του SARS-COV 2

Η πλήρης εικόνα του SARS-COV 2 σε όλη τη χώρα, ανά περιοχή, με βάσει τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων (ΗΔΜ) ανά 14ήμερο και σε αναλογία 100.000 κατοίκων…
Σήμερα Πανελλαδικά ο Δείκτης ανέβηκε στο 279 από 218 που ήταν στις 4 του Μάρτη. Δηλαδή είναι αναλογικά 279 άτομα ανά 100.000 κατοίκους στις τελευταίες 14 ημέρες και η αύξηση είναι 27,92%.
Σύμφωνα με τον πίνακα 1 (Κατανομή) και με τον Δείκτη αυτό πλέον 38 Περιφερειακές Ενότητες βρίσκονται στην κόκκινη ζώνη, έχοντας 150 και πάνω μολύνσεις στο τελευταίο 14ήμερο, ανά 100.000 κατοίκους. Η κατανομή εδώ γίνεται από τις υψηλότερο ΗΔΜ στο χαμηλότερο, στην τελευταία ημέρα.
Στο 2ο πίνακα (Τάσης) φαίνεται και η αυξομείωση της Τάσης που έχει σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της χώρας ανάμεσα στην 1η και την 14η ημέρα. Η κατανομή εδώ γίνεται από το υψηλότερο ποσοστό στο χαμηλότερο.
Μην σας κάνουν εντύπωση τα υψηλά ποσοστά γιατί αυτά αφορούν τον Ημερήσιο Δείκτη Μολύνσεων ανά 14ήμερο και σε αναλογία 100.000 κατοίκων και όχι τις μολύνσεις. Η σημασία του έχει να κάνει με την επιθετικότητα ή μη που έχει ο SARS-COV 2 βάσει του πληθυσμού κάθε Περιφερειακής Ενότητας.
Μάκης Νασιάδης

 

 

Back to top button