Καστοριά

Καστοριά: Αιτήσεις για μετάταξη εκπαιδευτικών σε θέσεις  Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων

Πρόσκληση για υποβολή αίτησης από εκπαιδευτικούς για μετάταξη σε θέσεις  Ε.ΔΙ.Π και Ε.Ε.Π στο Τμήμα Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων του  Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά

 

Back to top button