Καστοριά: «Κριός, Ζυγός, Ιχθείς, τη συνάρτηση κι άλλα πολλά να βρεις»

Το Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Παράρτημα Καστοριάς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (ΕΜΕ) οργανώνουν την 3η διαδικτυακή επιστημονική συνάντηση για το έτος 2021.

 «Κριός, Ζυγός, Ιχθείς, τη συνάρτηση κι άλλα πολλά να βρεις»

Ομιλήτρια Μαρία Ρουσούλη, μαθηματικός, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης Mathematical Computation από το Queen Mary University of London. Καθηγήτρια στο 3ο Γενικό Λύκειο Καστορίας.

«Μια σύντομη ξενάγηση στο GeoGebra»

Ομιλητής Γεώργιος Καραφέρης, μαθηματικός, καθηγητής στο Γυμνάσιο Πενταβρύσου.

Αντώνιος Μπίσμπας

Καθηγητής Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Αναπληρωτής Πρόεδρος Τμήματος Μαθηματικών

Μαρία Ρουσούλη

Πρόεδρος Παραρτήματος Καστοριάς της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας

Ημέρα: Δευτέρα 29 Μαρτίου 2021 Ώρα: 19:00

https://zoom.us/my/uowm.math1

Zoom ID 972 096 9261

shares