Για τον χαρακτηρισμό του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς ως πειραματικό σχολείο

Όταν το σουηδικό κράτος θέλει να επιχειρήσει αλλαγές στην εκπαίδευση, ξεκινά ένας διάλογος με 5 συναρμόδιους φορείς: το Υπουργείο Παιδείας, τα Πανεπιστήμια, τους Δήμους, τις συλλογικότητες των Εκπαιδευτικών και τις Ομοσπονδίες Γονέων (που, συνήθως, συμφωνούν με τους εκπαιδευτικούς). Ο διάλογος κρατά συνήθως πολλούς μήνες με συνέδρια, άρθρα, εκπομπές κλπ. και το τελικό αποτέλεσμα νομοθετείται αν εκφράζει πλειοψηφίες.

Η περίπτωση του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς: Η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει τη δυνατότητα στον Διευθυντή Εκπαίδευσης, χωρίς όμως να τον υποχρεώνει, ως μονοπρόσωπο όργανο διοίκησης, να προτείνει τη λειτουργία δημόσιας σχολικής μονάδας ως «Πειραματικό Σχολείο»,  χωρίς τη σύμφωνη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων. Κάτι που έγινε.

Χαρακτηρισμός  όμως που έρχεται σε  αντίθεση με την απόφαση της 9/3/2021 πράξης του Συλλόγων διδασκόντων του Δεκάτου .

Η θέση του Συλλόγου  Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Καστοριάς  και της ΔΟΕ  για τα πειραματικά

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία ουδέποτε υπήρξε αρνητική απέναντι σε αυτόν τον επιστημονικά πολύτιμο θεσμό, αλλά και ουδέποτε κληθήκε να καταθέσει  προτάσεις σχετικά με τη λειτουργία και τη δομή τους. Τα σχέδια, όμως, της πολιτικής ηγεσίας του Υ.ΠΑΙ.Θ. μας βρίσκουν απόλυτα αντίθετους. Είναι σχέδια ξένα προς την παιδαγωγική, τις ανάγκες των μαθητών και τον χαρακτήρα του δημόσιου σχολείου.

Ταυτόχρονα και ενημερωτικά: Όσες σχολικές μονάδες μετατραπούν Πειραματικά (αφορά τα δημοτικά σχολεία) ουσιαστικά θα υπάρξουν οι εξής αρνητικές ανακατατάξεις:

 Α) Όλοι οι εκπαιδευτικοί της σχολικής μονάδας ΧΑΝΟΥΝ την ΟΡΓΑΝΙΚΗ τους θέση (άρθρο 19 παρ. 15 του Ν.4692/2021).

Β) Η επιλογή των μαθητών δε θα γίνεται σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας αλλά με κλήρωση.)  Στα σχολεία αυτά επομένως καταργούνται τα γεωγραφικά όρια της περιοχής τους χάνοντας την χωροθέτησή τους ως προς το μαθητικό δυναμικό του  κάθε σχολείου.

Γ) Γίνεται ανακατανομή των μαθητών στις όμορες σχολικές μονάδες με τις όποιες συνέπειες στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και στον οικογενειακό προγραμματισμό.

Μπορεί να ειπωθεί πως αυτά που ακούγονται δεν είναι επιχειρήματα, πως ανακυκλώνουν μια μιζέρια και είναι συντεχνιακά!!! ΟΧΙ, , δεν είναι συντεχνιακά. Όλοι οι εκπαιδευτικοί, που υπηρετούν σε σχολεία της Καστοριάς και σε ολη την Ελλάδα  , κατέκτησαν την οργανική τους μετά από 15ετή και σε πολλές περιπτώσεις 20ετή – περιφορά τους σε διάφορα σχολεία της επικράτειας. Είναι κακό, κατά τη γνώμη σας, να φτάσουν κάποια στιγμή κοντά στις οικογένειές τους, να στεριώσουν σε ένα σχολείο, να μπορέσουν να δημιουργήσουν και να δώσουν το μέγιστο των δυνάμεών τους χωρίς τους κινδύνους της μετακίνησης και ό,τι αυτή συνεπάγεται;

Βασικό επιχείρημα επίσης  το κοινωνικό κόστος της αποπομπής των παιδιών από το σχολείο της γειτονιάς τους.

Επίσης οι οργανικές θέσεις που χάνονται, δεν αφορούν μόνο τους εκπαιδευτικούς του Δεκάτου , αλλά τους εκπαιδευτικούς όλου του νομού μας .

Τέλος δεν υπήρξε εκ των προτέρων ενημέρωση –διαβούλευση για τον χαρακτηρισμό  με την σχολική κοινότητα, όπως αναφέρει και το παράδειγμα στο προοίμιο. Γιατί τέτοια βιασύνη και εν μέσω πανδημίας για τα πειραματικά;

Κώστας Χατζηφωτιάδης

Δάσκαλος του 10ου Δ.Σ  Καστοριάς

alfavita.gr