Σάκης Ευαγγέλου: “Πέρασε απόφαση για παραχώρηση χρήσης όχθης, ενώ κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους δεν μπόρεσε με βεβαιότητα να προσδιορίσει την ακριβή θέση της έκτασης”!

Σχετικά με την 9η τακτική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου (30/3/2021)
Αναφορικά με το 6ο Θέμα: «Λήψη απόφασης για την παραχώρηση απλής χρήσης όχθης και παρόχθιας ζώνης Καστοριάς σε τρίτους, κατόπιν διαδικασίας δημοπράτησης» και συγκεκριμένα τη δημοπρασία έκτασης 100 τ.μ. στη λεωφόρο Κύκνων, πλησίον του ΔΗΝΑΚ,
Ψήφισα ΟΧΙ γιατί:
– δεν μας κοινοποιήθηκε η ακριβής τοποθεσία της έκτασης και συγκεκριμένα ο σχετικός ορθοφωτοχάρτης, παρόλο που στην εισήγηση αναφερόταν ως επισυναπτόμενος,
– μετά από συζήτηση επί του θέματος, κανείς από τους δημοτικούς συμβούλους δεν μπόρεσε με βεβαιότητα να προσδιορίσει την ακριβή θέση της έκτασης,
– δεν έγινε δεκτή η πρόταση αναβολής του θέματος ώστε να έχουμε σαφέστερη ενημέρωση σχετικά με την τοποθεσία και την προβλεπόμενη χρήση της έκτασης, αλλά και κατά πόσο η δέσμευση της συγκεκριμένης περιοχής επηρεάζει την επικείμενη ανάπλαση του ΔΗΝΑΚ, καθώς έχει ήδη ολοκληρωθεί το master plan για τη χρηματοδότηση έργου, προϋπολογισμού περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ.
Η κοινοποίηση του ορθοφωτοχάρτη στα μέλη του δημοτικού συμβουλίου έγινε την επόμενη μέρα (31/3/2021), αφού η δημοπράτηση της έκτασης είχε ήδη ψηφιστεί κατά πλειοψηφία θετικά.