Καστοριά

Ο Δημήτρης Μητσόπουλος για την αποκατάσταση του Μεντρεσέ

Σα να ζητάμε από τους Γιαννιώτες να γκρεμίσουν Οθωμανικά κτήρια που έχουν αναστυλώσει, νομίζω θα γελάσουν με την ψυχή τους μιας και είναι κύρια πηγή εσόδων σε ότι αφορά τον τουρισμό

Με την ανάρτηση μιας φωτογραφίας του Μεντρεσέ ξεκίνησε πάλι μια τεράστια κουβέντα στη σελίδα παλιές φωτογραφίες της Καστοριάς

Υπάρχει μια έντονη Οθωμανοφοβία, ενώ δεν υπάρχει κάποια σύνδεση με την πραγματικότητα μιας και δεν υπάρχει κάποια σύνδεση των αναστυλωμένων κτηρίων με ενίσχυση του αντίστοιχου πληθυσμού προς την αντίστοιχη θρησκεία

σα να ζητάμε να γκρεμιστεί ο Παρθενώνα για να μη ξεσηκωθούν οι δωδεκαθεϊστές

ενώ δεν υπάρχει, ας πούμε υπάρχει, κάποια αύξηση στον πληθυσμό των δώδεκαθεϊστών στο δήμο Αθηναίων λόγο ύπαρξης του Παρθενώνα και φυσικά κανένας κίνδυνος από αυτό

αντίστοιχα σα να ζητάμε από τους Γιαννιώτες να γκρεμίσουν Οθωμανικά κτήρια που έχουν αναστυλώσει, νομίζω θα γελάσουν με την ψυχή τους μιας και είναι κύρια πηγή εσόδων σε ότι αφορά τον τουρισμό

δε μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτό, οποιοδήποτε κτήριο από την Οθωμανική κατοχή και να αναστηλωθεί θα αναστηλωθεί ως μνημείο, όχι ως λατρευτικός χώρος

έχουν αναστυλωθεί και είναι επισκέψιμες πολλές εκκλησίες, όπως επισκέψιμα είναι και πολλά αρχοντικά και το σπήλαιο του δράκου και ο λιμναίος οικισμός και άλλα το θέμα είναι γιατί θα πρέπει να διαλέξουμε ή το ένα ή το άλλο, ο Μεντρεσές είναι ένα μεγάλης αξίας και ομορφιάς κτήριο και το χρειαζόμαστε και αυτό να συνδράμει στην προσπάθεια για τουριστική ανάπτυξη της περιοχής

υπάρχουν παραδείγματα από πόλεις που έχουν δείξει ότι η αξιοποίηση ανάλογων κτηρίων έχουν φέρει τουριστική προβολή και ανάπτυξη, σε μας γιατί να είναι διαφορετικά;

 

 

 

Back to top button