Οι “Πόρτες” της λίμνης Καστοριάς (φωτογραφίες)

Οι «σιδερένιες πόρτες» στην κεφαλή του ρέματος «Γκιόλε», με τις οποίες ρυθμίζεται η ποσότητα εκροής και η στάθμη του νερού της λίμνης Ορεστιάδας Καστοριάς. Στο ρέμα αυτό διοχετεύονται τα πλεονάζοντα ύδατα τής αναφερόμενης λίμνης, και καταλήγουν στον Αλιάκμονα ποταμό.
Από Γιώργο Αλεξίου

shares