ΑΔΕΔΥ Καστοριάς: Να μη μετατραπούν σχολεία σε Πρότυπα ή Πειραματικά

Το Νομαρχιακό Τμήμα της ΑΔΕΔΥ Καστοριάς λαμβάνοντας υπόψη τις ανακοινώσεις των Πρωτοβάθμιων Εκπαιδευτικών Σωματείων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς δηλώνει την στήριξη του στο δίκαιο αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας να μην μετατραπούν σε πρότυπα ή πειραματικά, σχολεία των Διευθύνσεων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

Οι συνέπειες της μετατροπής ενός σχολείου σε πειραματικό ή πρότυπο σχολείο είναι τεράστιες και αφορούν τόσο την εκπαιδευτική κοινότητα όσο και την τοπική κοινωνία. Όσον αφορά τα πειραματικά σχολεία και ενώ συμφωνούμε με την γενικότερη φιλοσοφία και λογική λειτουργίας τους, δυστυχώς, η κυβέρνηση προσδίδει σε αυτά, χαρακτηριστικά που ουσιαστικά τα ταυτίζει με τα πρότυπα σχολεία.

Τα Πρότυπα και Πειραματικά σχολεία, πέραν της προφανούς κατηγοριοποίησης των σχολείων που επιφέρουν, αποτελούν μία συνεχώς αξιολογούμενη δομή στην οποία οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν οργανική θέση, έχουν επιπλέον γραφειοκρατικό φόρτο εργασίας και αξιολογούνται διαρκώς. Ο Σύλλογος Διδασκόντων δεν αποτελεί επί της ουσίας το κυρίαρχο όργανο του σχολείου καθώς το ΕΠ.Ε.Σ και το Συμβούλιο Στήριξης αποφασίζουν για όλα σχεδόν τα θέματα του σχολείου.

Ταυτόχρονα, βρίσκονται σε διαφορετικό καθεστώς χρηματοδότησης, ενώ θεσμοθετείται και επίσημα η αναζήτηση χορηγιών και δωρεών για τη χρηματοδότησή τους. Ο τρόπος επιλογής των μαθητών, η επιλογή των διευθυντών και των εκπαιδευτικών των σχολείων, το ωρολόγιο πρόγραμμα, η διδακτέα ύλη, άλλα ακόμα και η χρηματοδότηση των σχολείων θα αποφασίζεται από Διοικούσα Επιτροπή (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) που θα διορίζεται εξολοκλήρου από το Υπουργείο Παιδείας και θα μπορεί με απόφαση του να τροποποιεί το διδακτικό πρόγραμμα των υπηρετούντων εκπαιδευτικών στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία.

Η γενίκευση των Πρότυπων και Πειραματικών σχολείων σε κάθε περιοχή, η επιλογή και η συγκέντρωση των «καλών» μαθητών αντικειμενικά υποβαθμίζει το σύνολο των σχολείων, ανακατανέμει το μαθητικό δυναμικό, καταργεί τα γεωγραφικά όρια, ανοίγει το δρόμο για την επιλογή σχολείου από τους γονείς. Αντικειμενικά ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία σχολείων πολλών ταχυτήτων, με διαφορετική χρηματοδότηση, διαφορετικό πρόγραμμα, διαφορετικά μαθήματα.

Καλούμε λοιπόν τον Διευθυντή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς να αποσύρει την εισήγηση του για μετατροπή του 9ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς και του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς σε Πειραματικά σχολεία όπως φυσικά και να μην προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη πρόταση χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του συλλόγου διδασκόντων και να εναρμονιστεί με τις αποφάσεις των σωματείων.

Καλούμε τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς να μην προτείνει καμία ένταξη σχολείου στα Πρότυπα και Πειραματικά.

Καλούμε τους Συλλόγους Διδασκόντων των σχολικών μονάδων των Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς να μην συναινέσουν, πόσο μάλλον να προτείνουν οι ίδιοι, την μετατροπή των σχολείων τους σε Πρότυπα ή Πειραματικά.

Καλούμε τέλος το Υπουργείο Παιδείας να αναθεωρήσει τις θέσεις του για τα Πειραματικά Σχολεία και να προχωρήσει σε κατάργηση των Προτύπων Σχολείων.

Υπερασπιζόμαστε το δημόσιο δωρεάν σχολείο της ίσης πρόσβασης και της ίδιας γνώσης για όλους τους μαθητές!

Για το Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ
Ο Πρόεδρος Σταύρος Νικολάου
Η Γραμματέας Κλεοπάτρα Μαμιάκα

shares