Θ. Ζυμπίδης: Το αρδευτικό του φράγματος Νεστορίου έρμαιο της επιπολαιότητάς τους

Το 2018 ως Περιφερειακός Σύμβουλος επισήμανα εγγράφως στον τότε Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς καθώς και στην διοίκηση του ΤΑΠ τα προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργούσε η διέλευση του αγωγού στην αρδευόμενη περιοχή του φράγματος Νεστορίου καθώς και η διέλευση του βαρέως τύπου εξοπλισμού τους στο οδικό δίκτυο της περιοχής.
Πρότεινα μάλιστα το κόστος για την επίλυση τους, όπως πρόσθετες τεχνικές μελέτες και εξοπλισμός,να βαρύνει την εν λόγω εταιρεία και σε καμία περίπτωση τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας.
Δυστυχώς η πρόταση μου αντιμετωπίστηκε με μεγάλη επιπολαιότητα και με άρνηση για συζήτηση επί της ουσίας.
Σήμερα ο αγωγός χωρίζει την αρδευόμενη περιοχή σε δύο κομμάτια με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επιπλέον δαπανηρά προβλήματα στην σχετική μελέτη. Όσον αφορά το οδικό δίκτυο η συντήρηση είναι επιβεβλημένη λόγω των πολλαπλών φθορών που έχει υποστεί.
Αυτά θα έπρεπε να είχαν προβλεφθεί και να είχαν ξεκαθαρίσει .
Θέλω να πιστεύω ότι όλες οι πολιτικές δυνάμεις της περιοχής μας θα συνδράμουν ώστε η μελέτη και η υλοποίηση του φράγματος να έχουν ομαλή εξέλιξη διότι είναι το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Δυτικής Μακεδονίας.

 

shares