14 ταινίες στο κόκκινο, χρώμα της Θυσίας

Από τον Κωστή Δ. Μπίτσιο

 

 

1.- “Three Colours: Red”(1994)

 

 

2.- “Red” (2010)

 

 

3.- “Το Χώμα βάφτηκε κόκκινο” (1965)

 

 

4.- “Red Dragon” (2002)

 

 

5.- “Red Riding Hood” (2011)

 

 

6.- “Red Corner” (1997)

 

 

7.- “The Thin Red Line” (1998)

 

 

8.- “Τα κόκκινα φανάρια” (1963)

 

 

9.- “Red Planet” (2000)

 

 

10.- “The Red Shoes” (1948)

 

 

11.- “The Woman in Red” (1984)

 

 

12.- «Red Dust» (1932)

 

 

13.- «Red-Headed Woman» (1932)

 

 

14.- “Raise the Red Lantern” (1991)

 

apotis4stis5.com

shares