Άργος ΟρεστικόΚαστοριάΝεστόριο

Πρωτοβάθμια: Οι προτάσεις για συγχωνεύσεις, υποβιβασμούς και τα οργανικά κενά

Οι οριστικές τοποθετήσεις όσων ήρθαν με μετάθεση καθώς και οι μεταθέσεις εντός ΠΥΣΠΕ (Βελτίωση Θέσης) πλησιάζουν και επειδή το τοπίο αυτή τη στιγμή είναι θολό, για το τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί στις περισσότερες σχολικές μονάδες, νομίζουμε ότι χρειάζεται αυξημένη προσοχή από όλους τους συναδέλφους.

Τα στοιχεία που θα σας παραθέσουμε δεν προέρχονται από τη Διεύθυνση Π.Ε. Καστοριάς και ως εκ τούτου δεν είναι επίσημα. Είναι μία προσπάθεια που κάναμε να «εντοπίσουμε» τα οργανικά κενά ανά Ειδικότητα με την ελπίδα να σας φανούν χρήσιμα και μία προσπάθεια να σας βοηθήσουμε να αποφύγετε τυχόν λάθη που είναι εύκολο να συμβούν αν κάποιος δεν είναι πλήρως ενημερωμένος!

Είναι αυτονόητο ότι θα δηλώσετε τη σειρά των Σχολείων με τη φθίνουσα σειρά που εσείς επιθυμείτε ανεξάρτητα αν έχουν οργανικό κενό ή όχι. Επειδή πλέον οι οργανικές δίνονται από το σύστημα, μπορεί κάποιος να είναι εικοστός σε μόρια και να πάρει οργανική σε ένα σχολείο το οποίο είχε δηλώσει κάποιος που είχε καλύτερη σειρά αλλά όταν ήταν η σειρά του να τοποθετηθεί το κενό αυτό δεν υπήρχε και προέκυψε μετά!

Οι επερχόμενες σχολικές μεταβολές επιβάλλουν να είμαστε όλοι ιδιαίτερα προσεκτικοί! Στα κενά που σας παρουσιάζουμε υπάρχουν οι συνάδελφοι που βγήκαν στη συνταξιοδότηση πέρυσι και φέτος καθώς και όσοι πήραν μετάθεση σε άλλα ΠΥΣΠΕ. Νομίζουμε ότι ένα χρήσιμο εργαλείο στην επιλογή σας είναι οι οργανικές θέσεις που έχει αυτή τη στιγμή το κάθε σχολείο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο λόγω των επερχόμενων σχολικών μεταβολών που περιμένουμε να γίνουν αλλά και λόγω της λειτουργικότητας των σχολείων με συνέπεια σε κάποια από αυτά να προκύψουν οργανικές ή λειτουργικές υπεραριθμίες.

Θεωρούμε σημαντικό να σας ενημερώσουμε για τις προτάσεις που έχουν γίνει στο Υπουργείο και αφορούν τις σχολικές μεταβολές. Αυτό, βέβαια, δε σημαίνει ότι αυτές θα υλοποιηθούν, γιατί ήδη ασκούνται κομματικές και πολιτικές πιέσεις για διάφορα σχολεία!!!

Δημοτικά Σχολεία

 • Πρόταση για συγχώνευση 3ο με 2ο Δ.Σ. Καστοριάς.
 • Πρόταση για συγχώνευση Δ.Σ. Ασπροκκλησιάς με 4ο Δ.Σ. Άργους.
 • Πρόταση για κατάργηση Δ.Σ. Επταχωρίου.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του 1ου Δ.Σ. Καστοριάς από 8/θ σε 6/θ.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του 4ου Δ.Σ. Καστοριάς από 10/θ σε 8/θ.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του Δ.Σ. Κολοκυνθούς από 6/θ σε 4/θ.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του Δ.Σ. Τοιχιού από 5/θ σε 3/θ.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του Δ.Σ. Πολυκάρπης από 5/θ σε 3/θ.
 • Πρόταση για υποβιβασμό του Δ.Σ. Οινόης από 4/θ σε 3/θ.

Νηπιαγωγεία

 • Πρόταση για συγχώνευση 1ου και 2ου Μανιάκων.
 • Πρόταση για συγχώνευση Λεύκης με 3ο Μανιάκων.
 • Πρόταση για συγχώνευση 2ου και 7ου Καστοριάς.
 • Πρόταση για κατάργηση Ασπροκκλησιάς, Καλοχωρίου, Κεφαλαρίου, 12ου Νηπιαγωγείου Καστοριάς.

Επίσης, πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου τα Σχολεία που προτάθηκαν να γίνουν Πειραματικά και αυτά είναι το 9ο Νηπιαγωγείο Καστοριάς και το 10ο Δημοτικό Καστοριάς.

Στους πίνακες που ακολουθούν σας δίνουμε τα οργανικά κενά ανά Ειδικότητα:

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1ο ΑΡΓΟΥΣ 0 11
2ο ΑΡΓΟΥΣ 3 9
3ο ΑΡΓΟΥΣ 2 12
4ο ΑΡΓΟΥΣ 1 9
1ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 9
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 10
3ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 8
4ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 13
5ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 13
6ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 7
7ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 9
9ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 15
10ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 7
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 0 4
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 2 3
ΔΙΣΠΗΛΙΟΥ 0 9
ΕΠΤΑΧΩΡΙΟΥ 1 1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 2 9
ΚΟΡΗΣΟΥ 2 9
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 4 8
1ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 2 13
2ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 3 8
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 9
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 2 15
ΝΕΟΥ ΟΙΙΚΙΣΜΟΥ 1 2
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 4 5
ΟΙΝΟΗΣ 2 5
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 1 7
ΤΟΙΧΙΟΥ 1 8
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 1 7
ΣΥΝΟΛΟ 43

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
6ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΑΓΓΛΙΚΩΝ
1ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
3ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
4ο ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ 1

 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
1ο ΑΡΓΟΥΣ 1 3
2ο ΑΡΓΟΥΣ 1 3
3ο ΑΡΓΟΥΣ 0 2
4ο ΑΡΓΟΥΣ 0 2
1ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 3
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 2
3ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 2
4ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 2
5ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 4
6ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 2
7ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 2
9ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 3
10ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 4
11ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 3
12ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 2
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 0 1
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 0 1
ΔΙΠΟΤΑΜΙΑΣ 0 1
ΔΙΣΠΛΗΛΙΟΥ 0 3
ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 0 1
ΚΕΦΑΛΑΡΙΟΥ 0 1
ΚΟΛΟΚΥΝΘΟΥΣ 1 1
ΚΟΡΗΣΟΥ 1 2
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 1 1
ΛΕΥΚΗΣ 0 1
1ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 0 1
2ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 0 2
3ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1 1
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 0 2
1ο ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 0 2
2ο ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 0 3
ΝΕΟΥ ΟΙΙΚΙΣΜΟΥ 0 2
ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ 0 1
ΟΙΝΟΗΣ 0 2
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ 0 2
ΠΟΛΥΚΑΡΠΗΣ 1 1
ΤΟΙΧΙΟΥ 0 1
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 0 1
ΣΥΝΟΛΟ 12

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 4 5
1ο ΑΡΓΟΥΣ 1 2
2ο ΑΡΓΟΥΣ 1 1
3ο ΑΡΓΟΥΣ 0 1
4ο ΑΡΓΟΥΣ 1 1
1ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
2ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
3ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
4ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 1
5ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 2 2
6ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
7ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 0 1
9ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
10ο ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 1 1
ΚΟΡΗΣΟΥ 1 1
ΚΩΣΤΑΡΑΖΙΟΥ 1 1
1ο ΜΑΝΙΑΚΩΝ 1 1
ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 1 1
ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑΣ 1 1
ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 1 1
ΣΥΝΟΛΟ 21

 

Να είστε καλά!!!

Μαλέα Βασιλική

Γαπκιάδης Γιώργος

gapkiadisgiorgos.blogspot.com

Back to top button