Αλλαγή των φίλτρων ενεργού άνθρακα από την ΔΕΥΑΚ

Η Δ.Ε.Υ.Α. Καστοριάς προχώρησε στην αλλαγή φίλτρων ενεργού άνθρακα στο κεντρικό αντλιοστάσιο λυμάτων της κοινότητας Μανιάκων, για τη μείωση των οσμών που προέρχονταν από το αποχετευτικό δίκτυο.

 

shares