91 οι προτάσεις από Καστοριά για πάνω από 10 εκ. ευρώ στο «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» – Δηλώσεις Σαρρή

Εντυπωσιακή ήταν η συμμετοχή των Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης «Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εφαρμογή καινοτομιών ή/και αποτελεσμάτων έρευνας και τεχνολογίας / Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020, καθώς υποβλήθηκαν 640 επενδυτικά σχέδια, με συνολική αιτούμενη δημόσια δαπάνη 44.965.102,30 ευρώ, υπερκαλύπτοντας τα 5.960.000 ευρώ που ήταν η διαθέσιμη δημόσια δαπάνη της Δράσης.Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, βάσει αυτών που δήλωσαν οι επιχειρήσεις, διαπιστώνονται τα κάτωθι:

Στο αμέσως προσεχές διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος διασταύρωσης των στοιχείων και η αξιολόγηση των αιτήσεων σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκλησης της Δράσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Δράση «Επιχειρηματική Ευκαιρία στη Δυτική Μακεδονία» αφορά στην Επιχορήγηση με 70% των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την ενίσχυση της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής τους θέσης. Ειδικότερα, η συγκεκριμένη Δράση στοχεύει στην ενίσχυση υφιστάμενων, νέων και υπό σύσταση μικρών, πολύ μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων όλων των τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο, υπηρεσίες, κατασκευές, μεταφορές, κ.λ.π.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που είναι και οι Δικαιούχοι της Δράσης.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και Εθνικούς Πόρους, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Φορείς υλοποίησης της Δράσης είναι η ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ ΑΜΚΕ, αρμόδιος εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δυτικής Μακεδονίας (ΕΠ ΔΜ) του ΕΣΠΑ 2014-2020 – ΕΦΕΠΑΕ και η ΕΥΔ/ΕΠ-ΠΔΜ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Οι επιχειρήσεις μέσω της Δράσης έχουν τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσουν σε ποσοστό επιχορήγησης 70% τα επενδυτικά τους σχέδια, ελάχιστου αιτούμενου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού 15.000€ και μέγιστου 280.000€, για την υλοποίηση δαπανών όπως : Κτηριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλον χώρος (Ανέγερση-Ανακαίνιση-Διαμορφώσεις), Αγορά Εξοπλισμού, Μηχανημάτων και Λογισμικών, Αγορά Μεταφορικών Μέσων Επαγγελματικής και Μικτής/πολλαπλής χρήσης, έως εννέα (9) θέσεις, Κατασκευή Ιστοσελίδας/E-shop, Πιστοποίηση προϊόντων/υπηρεσιών, Σύνταξη & παρακολούθηση επενδυτικού σχεδίου, Λειτουργικές Δαπάνες, Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού κλπ.

 Για την ενημέρωσή τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Επίσης μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το ερώτημά τους, μέσω της ιστοσελίδας www.kepa-anem.gr (πεδίο “Στείλε το ερώτημά σου” στη διεύθυνση: https://kepa-anem.gr/steile-to-erotima-sou/), καθώς και στα: [email protected] και [email protected].

———————————————————————

Την εξεύρεση των απαιτούμενων οικονομικών πόρων για την εξασφάλιση της δημόσιας συμμετοχής, καθώς και την ένταξη των 640 αιτήσεων από τη Δυτ. Μακεδονία στο πρόγραμμα «Επιχειρηματική Ευκαιρία» ζήτησε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ Κοζάνης ο  πρόεδρος του Ε.Β.Ε στην Περιφερειακή Ενότητα (Π.Ε.) Κοζάνης, Νίκος Σαρρής.

«Ήταν ανέλπιστα μεγάλο, το ενδιαφέρον των επιχειρηματιών στη Δυτ. Μακεδονία για το πρόγραμμα αυτό, το οποίο δίνει μία δεύτερη ευκαιρία στις επιχειρήσεις, μέσω της χρηματοδότησης του εκσυγχρονισμού υποδομών και εγκαταστάσεων, όπως και την επιδότηση της απασχόλησης», τόνισε ο κ. Σαρρής, κάνοντας γνωστό ότι «από τα 45 εκατομμύρια της δημόσιας συμμετοχής  που απαιτούνται, έχουν εξασφαλισθεί μέχρι τώρα μόλις 5 εκατομμύρια ευρώ, από την Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας».

Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, Νίκος Σαρρής, ζητά με επιστολές και παρεμβάσεις του στους αρμόδιους κυβερνητικούς φορείς να εγκριθούν και οι 640 αιτήσεις στη Δυτ. Μακεδονία -λόγω και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών με την απολιγνιτοποίηση και το συνεχές lockdown και κλείσιμο των καταστημάτων- ενώ σε ό,τι αφορά την εξεύρεση των αναγκαίων πόρων δημόσιας συμμετοχής για την υλοποίηση του προγράμματος «Επιχειρηματική Ευκαιρία», προτείνει να εξασφαλισθούν από το ταμείο απολιγνιτοποίησης και το ταμείο ανάκαμψης.

Σχετικά με τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν στην περιοχή για τα κριτήρια, τα ποσά και τις διαδικασίες του προγράμματος της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία», ο κ. Σαρρής υποστήριξε ότι «υπήρξαν λάθη και παραλείψεις, αλλά δεν διαπιστώθηκε αδιαφάνεια, ως προς τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν».

ΕΡΤ Κοζάνης

 

 

shares