Μία θύρα χιλίων ετών στην Καστοριά! (φωτο)

Η χιλιόχρονη θύρα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς, να συντηρηθεί και να παραμείνει εκεί, διότι άλλως κινδυνεύει να καταστραφεί

Πρόκειται για την εξωτερική θύρα του αρχικού ναού της Παναγίας Μαυριώτισσας του 11ου αιώνα, η οποία βρίσκεται ακόμη εν χρήσει! Δύο αιώνες αργότερα απ΄ την κατασκευή τού ναού, περί το έτος 1260, προστέθηκε σ’ αυτόν ο σημερινός νάρθηκάς του, η εν λόγω θύρα όμως παρέμεινε στη θέση της και αποτέλεσε την εσωτερική θύρα εισόδου στον κυρίως ναό.

Η εξεταζόμενη θύρα διακρίνεται για τις ξυλόγλυπτες διακοσμήσεις της και για τα μεγάλα γυφτόκαρφα που έχει καρφωμένα στην εμπρόσθια επιφάνειά της. Οι πιστοί που εκκλησιάζονται στο σεπτό μοναστήρι της Μαυριώτισσας, καθώς και οι επισκέπτες αυτής που γνωρίζουν την ηλικία τής θεματικής θύρας, την παρατηρούν με προσοχή και τη θαυμάζουν απεριόριστα.
Παρατήρηση. Κατά την άποψη του Γράφοντα, η παρουσιαζόμενη χιλιόχρονη θύρα πρέπει να μεταφερθεί άμεσα στο καταπληκτικό βυζαντινό Μουσείο της Καστοριάς, να συντηρηθεί καταλλήλως και να παραμείνει εκεί, διότι άλλως κινδυνεύει να καταστραφεί.
Γεώργιος Τ. Αλεξίου
 

 

shares