Εργασίες καθαριότητας στη Μηλίτσα (φωτογραφίες)

Εργασίες απομάκρυνσης αυτοφυούς βλάστησης και εντός του οικισμού Μηλίτσας

  

 

shares