10 φιλμ που στο τέλος κερδίζει ο “κακός”..

Rosemary’s Baby (1968)

Ο κακός: “Ο διάβολος”

 

 

 

One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975)

Ο κακός: Η νοσοκόμα Ratched

 

 

 

Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980)

Οι κακοί: Darth Vader, Emperor Palpatine, the Galactic Empire

 

 

 

The Silence of the Lambs (1991)

Ο κακός: Dr. Hannibal Lecter

 

 

 

Se7en (1995)

Ο κακός: John Doe

 

 

 

The Usual Suspects (1995)

Ο κακός: Keyser Söze

 

 

 

Primal Fear (1996)

Ο κακός: Aaron Stampler

 

 

 

Identity (2003)

Ο κακός: Timmy York

 

 

 

Saw (2004)

Ο κακός: Jigsaw

 

 

 

No Country for Old Men (2007)

Ο κακός: Anton Chigurh

 

apotis4stis5.com

shares