Παρεμβάσεις από μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Aντιπεριφέρειας Καστοριάς σε όλο τον νομό  (σειρά φωτογραφιών)

Μία σειρά από παρεμβάσεις πραγματοποιούν τις τελευταίες ημέρες το ανθρώπινο δυναμικό και τα μηχανήματα του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς με στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Σε συνεννόηση πάντοτε με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και την ιεράρχηση των αναγκών της κάθε περιοχής, πραγματοποιούνται δράσεις με συγκεκριμένο σχεδιασμό καθ΄ όλη τη διάρκεια του έτους.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν το τελευταίο διάστημα αφορούσαν:

  • Τοπική Κοινότητα Γάβρου-Κορεστείων: έγινε συντήρηση του δρόμου από τη Δεξαμενή προς το Αντλιοστάσιο.
  • Τοπική Κοινότητα Χιλιοδένδρου: στην περιοχή Βάλτος έγινε καθαρισμός από μπάζα-σκουπίδια και ταυτόχρονα καθαρίστηκαν από κλαδιά και βλάστηση οι δρόμοι του αναδασμού.
  • Δημοτική Ενότητα Μεσοποταμίας: Αποκατάσταση μπαζότοπου.
  • Τοπική Κοινότητα Γράμμου: Ανταποκρινόμενοι σε αίτημα δασικών συνεταιρισμών έγινε Συντήρηση Δασικών Δρόμων.
  • Τοπική Κοινότητα Τσάκωνης: Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και διάνοιξη αγροτικού δρόμου.
  • Τοπική Κοινότητα Αυγής: Διάνοιξη Αγροτικού Δρόμου που ήταν φραγμένος από κλαδιά.

Αντίστοιχες  εργασίες θα συνεχίσουν να υλοποιούνται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε περιοχής.

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Τσάκωνη

Γράμμος

Γράμμος

Γράμμος

Γράμμος

Γράμμος

Μεσοποταμία

Μεσοποταμία

Μεσοποταμία

Μεσοποταμία

Χιλιόδενδρο

Χιλιόδενδρο

Χιλιόδενδρο

Χιλιόδενδρο

Χιλιόδενδρο

Γάβρος

Γάβρος

Γάβρος

Γάβρος

Γάβρος

Αυγή

Αυγή

Αυγή

 

shares