Ολοκληρώθηκε η απογραφή των αργυροπελεκάνων της λίμνης της Καστοριάς


Η πανελλαδική απογραφή Αργυροπελεκάνων πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 15 Μαΐου, με το συντονισμό της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρίας.
Στην λίμνη της Καστοριάς η απογραφή έγινε από μέλη της Εταιρίας Προστασίας Περιβάλλοντος Καστοριάς και παρατηρήθηκαν 22 Αργυροπελεκάνοι ( ένας νεαρός Αργυροπελεκάνος ήταν δακτυλιωμένος και είχε δακτυλιωθεί στην Λίμνη Κερκίνη ) και 3 Ροδοπελεκάνοι.
Στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός των ατόμων πελεκάνων που είναι παρόντα κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου στους υγρότοπους της χώρας. Απώτερος στόχος της ταυτόχρονης απογραφής είναι να εκτιμηθεί ο συνολικός αριθμός ατόμων κάθε είδους, ώστε να αποκτήσουμε την εικόνα του μεγέθους του πληθυσμού των πελεκάνων που χρησιμοποιούν τα ενδιαιτήματα της χώρας.
Φωτογραφία: Χρήστος Τόσκος

shares