Καστοριά: Πωλούνται οικόπεδα στην Καλλιθέα

Πωλούνται τρία διαδοχικά οικόπεδα στην Περιοχή της Καλλιθέας, άμεσα οικοδομήσιμα. Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ: 6937 223 299

shares