Έργα του Δήμου Καστοριάς το 1997! (φωτογραφίες)

Απρίλιος 1997: Διάνοιξη στροφής Σταυρού και 3ου Γυμνασίου (με την καταδάφιση οικίας Σκόρδα), διαμόρφωση πεζοδρομίου Ψαράδικα-Λύκεια και δωρεά του αρχοντικού “Βέργουλα”στο Δήμο από τις αδελφές Έλλη και Μαλαματή ΒέργουΦωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας