Εικαστική έκθεση του Κωνσταντίνου Ρήμου το 1987 (φωτογραφίες)

Έκθεση ζωγραφικής και γλυπτικής του Καστοριανού εικαστικού Κωνσταντίνου Ρήμου τον Μάιο του 1987

Φωτογραφίες: Δημήτρης Τσουρτσούλας