Επιθεώρηση έργων από τον περιφερειάρχη στον Δήμο Νεστορίου (φωτογραφίες)

Από την πρόσφατη επιθεώρηση έργων διευθέτησης της κοίτης του Αλιάκμονα στο Νεστόριο Καστοριάς και των εργασιών για τη συντήρηση και αποστράγγιση τουδρόμου προς την Κοτύλη, στον ορεινό όγκο του Γράμμου.