Μαρία Αντωνίου για φυσικό αέριο: Όπως είχαμε δεσμευθεί μέσα στο 2021 έχουμε και τον ανάδοχο του έργου

Προκήρυξη των πρώτων έργων «άφιξης» του φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία.
Στον απόηχο της τηλεδιάσκεψης, που πραγματοποιήσαμε πρόσφατα, ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Περιβάλλοντος Κώστας Σκρέκας και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΔΑ Μάριο Τσάκα για την άμεση ανταπόκριση να τρέξουν τάχιστα οι διαδικασίες για την ανάπτυξη δικτύων διανομής στην Καστοριά, τους Μανιάκους και το Άργος Ορεστικό.
Η άφιξη φυσικού αερίου στη Δυτική Μακεδονία θεωρείται μείζονος σημασίας εξέλιξη καθώς το καύσιμο θα αποτελέσει γέφυρα για την αναπτυξιακή μετάβαση της περιοχής.
Όπως είχαμε δεσμευθεί μέσα στο 2021 έχουμε και τον ανάδοχο του έργου.
Γιατί εμείς μιλάμε με πράξεις !
Και συνεχίζουμε…