Ιωάννης Ζορπίδης: Σφάλματα σε ερώτημα στη “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” των Πανελλαδικών Σεπτεμβρίου 2020

«Σφάλματα στο ερώτημα Α2 του μαθήματος “Μουσική Αντίληψη και Γνώση” των Πανελλαδικών Εξετάσεων της 22ης Σεπτεμβρίου 2020»

Αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί μαθητές, αγαπητοί φοιτητές των Τμημάτων Μουσικών Σπουδών,

Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή στα σφάλματα του ερωτήματος Α2 των πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα «Μουσική Αντίληψη και Γνώση» της 22ης Σεπτεμβρίου 2020.

Πιο συγκεκριμένα:

  1. Ενώ στην εκφώνηση του ερωτήματος Α2 γίνεται σαφής αναφορά για «διαδοχές διαφορετικών ρυθμικών αξιών που συγκροτούν φράσεις τεσσάρων σταθερών ρυθμικών μέτρων», εντούτοις, το Α2.2 ακούγεται για δύο μέτρα, το Α2.3 ακούγεται για δώδεκα μέτρα (!) και το Α2.4 ακούγεται για οκτώ μέτρα!
  2. Στο Α2.1, αν και η σωστή απάντηση είναι 4/4, αυτή δεν υπάρχει ως επιλογή και ο υποψήφιος είναι αναγκασμένος να επιλέξει τα 8/8, που όμως δεν αποτελεί ορθή απάντηση. Το συγκεκριμένο ρυθμικό σχήμα δεν μπορεί να είναι γραμμένο σε μέτρο 8/8. Ως γνωστόν, η ένδειξη 4/4 μπορεί μόνο κάτω από συγκεκριμένες προϋποθέσεις –οι οποίες εδώ δεν πληρούνται– να αντικατασταθεί από την ένδειξη 8/8 (μεικτό μέτρο) που έχει μετρική μονάδα το όγδοο και ομαδοποίηση 3+3+2 ή 3+2+3 ή 2+3+3 όγδοα.
  3. Αντίθετα, στο ερώτημα Α2.4 θα μπορούσε πολύ άνετα να υπάρχει ως επιλογή και σωστή απάντηση το 8/8 (με ομαδοποίηση 3+3+2) αντί του 4/4, διότι εδώ πληρούνται οι προϋποθέσεις αυτές.

Επίσης, στο ερώτημα Α1.4 οι απαντήσεις β και γ ταυτίζονται απόλυτα. Σωστή απάντηση εδώ ήταν η ε.

Ιωάννης Ζορπίδης

Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΕ79.01 Μουσικού Σχολείου Καστοριάς

shares