ΚαστοριάΠροκηρύξεις

Δήμος Καστοριάς: Αίτημα στον ΟΑΕΔ για πρόσληψη 9 υπαλλήλων καθαριότητας

Η Διεύθυνση Καθαριότητας θα υποβάλει αίτημα στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μέσω του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συλλέκτες Απορριμμάτων

Το ΔΣ Καστοριάς ενέκρινε την απόφαση αυτή:

Η ανάρτηση στο diavgeia.gov.gr

Η απόφαση:

Εγκρίνει την υποβολή αιτήματος στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη μέσω του προγράμματος μακροχρόνιων ανέργων ηλικίας 55-67 ετών, εννέα (9) ατόμων ειδικότητας ΥΕ Συλλέκτες Απορριμμάτων, για τις ανάγκες της Δ/ΝΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ – ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην ανωτέρω δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ, διάρκειας δώδεκα μηνών, με δυνατότητα παράτασης για άλλους δώδεκα μήνες.

aboutkastoria

 

Back to top button