Πρόγραμμα επίσκεψης υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου στην Καστοριά και τη Δυτική Μακεδονία

Επίσκεψη του Υφυπουργού Παιδείας αρμόδιου για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθ. Άγγελου Συρίγου, και του Προέδρου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) καθ. Περικλή Α. Μήτκα, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, 17-18 Ιουνίου 2021