Τα δευτεράκια του 1ου Δημοτικού Καστοριάς φωτογραφίζουν της ομορφιές της πόλης (βίντεο)


Ως μια μικρή διέξοδο χαράς και ψυχαγωγίας, εν μέσω πανδημίας και τηλεκπαίδευσης τα δευτεράκια μας πήρανε τους δρόμους και τα σοκάκια, συνοδεία των γονέων τους φυσικά, με αίσθημα υψηλής αποστολής να γνωρίσουν καλύτερα την πόλη μας, να παρατηρήσουν, να ανακαλύψουν και να εγκλωβίσουν στον φωτογραφικό τους φακό τις ομορφιές της Καστοριάς και να επιλέξουν τις καλύτερες εικόνες. Τα φυσικά τοπία, η λίμνη, η ορνιθοπανίδα, η τοπική χλωρίδα, τα εμβληματικά αρχοντικά, οι βυζαντινές εκκλησούλες είναι αυτά που κυριάρχησαν στο φωτογραφικό υλικό, που συγκεντρώθηκε. Εννοείται, πως δε θα μπορούσε να παραληφθεί η φωτογραφία του ιστορικού και ανακαινισμένου διδακτηρίου μας, του 1ου Δημοτικού! Ένα μικρό μόνο δείγμα αυτής της συλλογικής εργασίας επιλέξαμε και παραθέτουμε στο παρόν βίντεο.
Σοφία Καμπούρη