Καταστήματα κι επιχειρήσεις της Καστοριάς το 1998

Φωτογραφίες του Δημήτρη Τσουρτσούλα από καταστήματα κι επιχειρήσεις της πόλης της Καστοριάς για τουριστικό οδηγό τον Ιούνιο του 1998