Το νέο Δ.Σ. του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς ”620”

Μετά τις αρχαιρεσίες που πραγματοποιήθηκαν την 15/06/2021 στην επαναληπτική ΓΣ, το νέο ΔΣ του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς που αναδείχθηκε είναι:

Ιωάννου Ιωάννης – ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Διαμαντόπουλος Ιωάννης – ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Παπαγεωργίου Φώτιος – ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Κοσμάς Κοσμάς – ΤΑΜΙΑΣ
Παπαδόπουλος Φίλιππος – ΕΦΟΡΟΣ
Σπύρου Αλέξιος – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
Τσιόλας Θωμάς – ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ