Ποιοι γιορτάζουν σήμερα – Επτά διεθνείς ημέρες

Σήμερα, Δευτέρα 21 Ιουνίου είναι του Αγίου Πνεύματος και η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Αφροδισίου.
Γιορτάζουν οι Αφροδίσιος, Αφροδισία Τριάδα, Τριάς Κορίνος, Κόρη, Κορίνα.
Σήμερα είναι:
Διεθνής Ημέρα Γιόγκα
Διεθνής Ημέρα Εορτασμού του Ηλιοστασίου
Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής
Παγκόσμια Ημέρα Υδρογραφίας
Παγκόσμια Ημέρα Κυματοδρομίας (Σέρφινγκ)
Παγκόσμια Ημέρα Τροχοσανίδας (Skateboard)
Παγκόσμια Ημέρα Ουμανιστή (Ανθρωπιστή)