Έργα της ΔΕΥΑΚ σε Πεντάβρυσο και Καλοχώρι (φωτογραφίες)

Μετά από αίτημα της Τοπικής Κοινότητας Πενταβρύσου και της Τοπικής Κοινότητας Καλοχωρίου, η Δ. Ε. Υ. Α. Καστοριάς προχώρησε στην κατασκευή και τοποθέτηση σχαρών ομβρίων υδάτων, επιλύοντας ένα χρόνιο πρόβλημα των συγκεκριμένων περιοχών.