Πάνω από 90% εμβολιασμένοι στο Αστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς

Πλήρως εμβολιασμένο άνω του 90% του Δ.Σ. , προσωπικού και μετόχων του Αστικού ΚΤΕΛ Καστοριάς